Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

Cynthia Pallandt: een groot hart voor dieren!

Daar waar de wijken Brabantpark en Heusdenhout samenkomen woont Cymthia Pallandt. Haar tuin wordt zo ongeveer voor de helft in beslag genomen door een meterslange kooi die het onderkomen is van vier konijnen. Die kunnen er rondrennen en graven, wat een grote verbetering is ten opzichte van het overvolle asiel waar ze vandaan komen.  Het terras heeft zij in ere gehouden. Daar geniet zij graag van de zon, terwijl zij zich verdiept in stukken voor haar politieke werk. Cynthia heeft geen moeite met haar drukke bestaan, het bevalt haar zelfs prima. Het is een logisch gevolg van haar passie voor allerlei zaken, haar gedrevenheid en doorzettingsvermogen.

'Toen ik de vacature functioneel applicatiebeheerder bij NS tegenkwam, wist ik meteen dat dit is echt iets voor mij was. Ik had al gewerkt als IT-er bij een verzekeringsmaatschappij, maar de NS sloot beter aan bij mijn overtuigingen.

Ik reis uit principe met de trein in plaats van met de auto en als alternatief voor vliegen is dit nóg belangrijker. Als functioneel applicatiebeheerder zorg je ervoor dat IT-systemen in de trein goed functioneren. Denk dan aan informatieschermen, WiFi en camera's in de trein. Je krijgt natuurlijk ook te maken met hectische toestanden zoals storingen en slechte weersomstandigheden.'  Cynthia vindt in dit werk dus genoeg afwisseling en uitdaging en heeft het prima naar haar zin. Zo kwam zij er gaandeweg achter dat haar voorkeur uitgaat naar onderwerpen die in de samenleving leven en actueel zijn, zoals bijvoorbeeld personeelsbeleid en duurzaamheid. 'Ik vind het belangrijk dat de NS wat zulke zaken betreft haar verantwoordelijkheid neemt en daar wil ik als medewerker graag een bijdrage aan leveren. Ik krijg veel vertrouwen in hoe ik mijn werk uitoefen en ik kon aankaarten dat ik me hier graag op toe wil leggen. Zo ben ik actief geworden bij Trainbow, het LHBTI-(Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, Intersekse) netwerk van NS.
Dat is belangrijk omdat de spoorwegsector van oudsher een traditionele mannelijke cultuur is. Dat is op sommige plekken nog steeds zo, terwijl het belangrijk is dat iedereen zich er welkom voelt.'  Maar Cynthia houdt zich buiten haar werk nog met andere dingen bezig.

Vrijwilligerswerk
‘Until every cage is empty!’ Deze tekst hangt niet voor niets aan Cynthia's kamermuur.

'Tijdens een bezoek aan een opvangcentrum voor konijnen werd bij mij een gevoelige snaar geraakt. De aanblik van verwaarloosde konijnen raakte mij diep.'  Met haar liefde voor dieren ging Cynthia zich verdiepen in de zorg voor konijnen. Haar inzet liet zich niet kooien, ook dit pakte zij zoals altijd grondig aan. Zo raakte zij steeds meer betrokken bij het welzijn van deze dieren en al gauw meldde zij zich aan als vrijwilliger

bij de Stichting Konijnenbelangen. Met dit werk werd Cynthia zich meer en meer bewust van het onnodige leed dat mensen dieren aandoen. Dat besef maakte dat zij lid werd van Partij voor de Dieren Noord-Brabant waar zij nu afdelingsbestuurder is.
Cynthia is veganist, zij eet en gebruikt dus geen dierlijk materiaal. 'Mensen vragen mij vaak waarom ik veganist ben en willen nogal eens een discussie uitlokken. Het lijkt soms wel alsof ik mijn veganisme moet verantwoorden,' zegt zij lachend. Maar zij grijpt het aan als mogelijkheid om het gesprek aan te gaan en te inspireren.

Waterschap Brabantse Delta
Nu werkt Cynthia dus naar volle tevredenheid bij NS, maar je voelt het misschien al:
zij wilde toch weer een nieuwe uitdaging. Haar ambitie om onze leefomgeving meer dier- en milieuvriendelijk te maken, motiveerde haar om de sprong naar de politiek te maken.

Als afgevaardigde van de Partij voor de Dieren stelde zij zich kandidaat voor een zetel bij Waterschap Brabantse Delta. Het bleek dat veel kiezers  vertrouwen hebben in  kennis van zaken en de inzet van Cynthia. Met dik 22.000 voorkeurstemmen werd zij verkozen, de partij kwam nieuw binnen met twee zetels. Cynthia: 'Sinds jaar en dag zitten daar vooral bestuurders die de landbouw, de sportvisserij en het bedrijfsleven vertegenwoordigen.
Zij zijn vaak zelf werkzaam in die sectoren, maar dat mag geen reden zijn om een beleid te maken dat slecht is voor mensen, dieren en hun leefomgeving. Het is duidelijk dat de Waterschapsbestuurders moesten wennen aan inbreng en benadering vanuit andere perspectieven. Zo verzetten wij ons tegen de wrede manier waarop muskusratten worden gedood. Het nieuwe bestuur is ontvangen met een introductieprogramma en inmiddels zijn wij goed ingewerkt. Wij hebben al een initiatiefvoorstel ingediend en stellen meer schriftelijke vragen dan elke andere partij.'

Met haar eenendertig jaren heeft Cynthia al veel opgepakt en dat zal alleen maar meer worden. Haar motto: 'Alles is een verhaal. Wat ik ook meemaak, ik verwerk het en leer ervan.' Met Cynthia's gedrevenheid en passie zou dat verhaal wel eens boekwerk kunnen gaan worden!