Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

Tuinen van Genta

Als rasechte Bredanaar ben je jarenlang niet meer in jouw geboortestad geweest. In een nostalgische bui besluit je die gezellige, Bourgondische stad weer eens te bezoeken. Lang in de file staan zie je niet zitten, dus pak je de trein. Vanuit richting Tilburg nadert de trein Breda en mindert vaart. 
Als je dan door het linker raam naar buiten kijkt, vraag je jezelf even af of je wel in de goede trein zit. Je ziet een voor jou volkomen onbekend, desolaat landschap aan je voorbij glijden. Braakliggende grond met stroken betonnen funderingen, gedeeltelijk overwoekerd door struiken en onkruid. Ook zie je nog enkele restanten van wat ooit bloeiende bedrijven waren. Het gebied is omgeven door hekwerken, alsof het besmet zou zijn. Waarom ligt dit stukje Breda er zo bij en blijft dat zo?  
 
Nee, dat blijft niet zo: er zijn plannen voor woningbouw in het gebied. Het project ‘De Tuinen van Genta’, een verwijzing naar de sigarenfabriek ‘Genta’ die hier ooit lag, lijkt schot te brengen in de ontwikkeling van het gebied. Binnen een paar jaar moeten hier 180 nieuwe woningen verrijzen. Om meer duidelijk  te krijgen over dit project en hoe het wordt aangepakt spraken wij Egon van Ineveld, projectmanager afdeling Vastgoedontwikkeling bij Gemeente Breda en een wijkbewoner, die lid is van de klankbordgroep die de planning van het project volgt. 
 
Lange voorgeschiedenis
Het huidige terrein ligt, ondanks dat het een toplocatie betreft, al meer dan tien jaar braak. Van 2006 tot 2011 leek het erop dat er gebouwd zou worden, maar de crisis brak uit, er was veel weerstand, de projectontwikkelaar ging failliet en daarmee was het proces gestrand. De plannen verdwenen vijf jaar in de ijskast, tot er zich een nieuwe projectontwikkelaar aandiende. Die heeft 9 juni samen met de grondeigenaar en de ontwikkelaar een intentieovereenkomst ondertekend, waarin afspraken staan over onderzoek naar de bouw van woningen in dit gebied. Om de buurt vroeger te betrekken bij de projectontwikkeling is er een klankbordgroep met bewoners opgericht en is de communicatiebureau De Wijde Blik ingehuurd door ontwikkelaar Synchroon. De Wijde Blik fungeert als brug tussen ontwerpteam en omwonenden. Zij zorgen er onder andere voor dat de laatste ontwikkelingen te volgen zijn via de website participatie.tuinenvangenta.nl.
 
Voorlopige plannen
De voorlopige plannen zijn namelijk ambitieus. Er komen 150-180 nieuwe woningen van verschillende typen, er komen daardoor zo’n 600 nieuwe bewoners in de wijk te wonen. Daarnaast worden er buiten dit project 130 studenten in een nieuw te bouwen complex aan de Teteringsedijk gevestigd en nog eens 100 studenten in een ander pand in de directe omgeving. De omwonende die wij spraken had er ondanks de voorgeschiedenis wel vertrouwen in. Het is namelijk ook voor de projectontwikkelaar van belang om een mooie leefbare wijk te ontwikkelen, onderbouwt hij. Eén ding ontbreekt nog in de plannen die tot nu toe bekend zijn: de Teteringsedijk zelf. En dat is nu net waar de bewoners zich volgens hem zorgen om maken. 
 
Teteringsedijk 
De Teteringsedijk is ooit aangelegd als doorgaande weg. Dat de straat ondertussen een 30-km-zone  is die door een woonwijk loopt, daarvan is volgens de buurtbewoner die wij spraken weinig te merken. Mensen racen er met 70-80 kilometer per uur overheen. De verwachting is dat deze situatie misschien nog onoverzichtelijker wordt als er op termijn nieuwe bewoners en studenten bij komen die allen deze straat gaan gebruiken. Een voorbeeld is dat studenten straks moeten oversteken om naar Avans en NHTV te fietsen, maar dat er geen zebrapad is en ze tegen het verkeer in moeten fietsen om bij het dichtstbijzijnde kruispunt te komen. Bovendien is het nu ’s ochtends al spitsuur, met daarbij veel kinderen die naar school gaan. Herinrichting van deze straat zodat het er meer uitziet als een woonstraat is daarom één van de wensen die de klankbordgroep heeft ingebracht.
 
Klankbordgroep
De eerder genoemde klankbordgroep bestaat uit vijftien buurtbewoners en acht vertegenwoordigers van de andere organisaties die bij het project betrokken zijn. Begin dit jaar was er een eerste bijeenkomst waarin plannen werden gepresenteerd (zie inzet) en om wensen en ideeën werd gevraagd. Zorgen over de grote hoeveelheid studenten is een punt dat de klankbordgroep heeft ingebracht. Met de plannen om studenten in de omgeving  te huisvesten wordt de 5%-regel overtreden. Deze regel stelt dat niet meer dan 5% van de bewoners van een straat uit studenten mag bestaan – het zal duidelijk zijn dat 230 studenten meer is dan die 5% .
Wat er gaat gebeuren met de wensen is onbekend:  op het moment van schrijven is er nog geen terugkoppeling geweest. De klankbordgroep kijkt daarom uit naar de volgende bijeenkomst. Die zal plaatsvinden zodra de plannen voor de nieuwbouw concreter zijn. Daarin zal waarschijnlijk terugkoppeling plaatsvinden en een update van de plannen gegeven worden.
 
Veel bewoners zijn  sceptisch over het concept van een klankbordgroep en z nog niet overtuigd dat het gaat werken. “Maar,” benadrukt het klankbordgroeplid, “dat komt volledig door ervaringen uit het verleden en niet door hoe het nu wordt gedaan. E-mails worden nu snel beantwoord en de gemeente communiceert pas als ze iets zeker weten. Dat schept al meer vertrouwen.”
 
Doorstart
Voorlopig heeft het gestagneerde proces dus weer een voorzichtige doorstart gemaakt. De ‘Tuinen van Genta’ moet een nieuwe impuls geven aan het gebied. Hopelijk gaat het de combinatie van partijen zoals die nu is gekozen wél lukken om het nieuwe gebied in harmonie vorm te geven. En hoewel de plannen momenteel nog niet heel concreet zijn, houden we als Brabantpark Nieuws dit project nauwlettend in de gaten om er verslag van te blijven doen.