Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

Route Ontmoet

Route Ont-Moet heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten
 
Gedurende de Coronacrisis hebben we diverse hulpvragen kunnen oppakken van kwetsbare inwoners van Breda die vanwege de geldende beperkingen, tijdelijk de inzet van hun mantelzorger, vrijwilliger of de wekelijkse activiteiten in het buurthuis moesten missen. Hierdoor konden we voor veel burgers en hun mantelzorgers een grote zorg wegnemen.
 
Gelukkig waren onze studenten en vrijwilligers daar. Om toch die wekelijkse boodschappen te doen en een maaltijd voor te bereiden voor een mevrouw die vanwege een spierziekte dit niet zelf kan. 
Voor de mevrouw die een rouwfase doormaakte en erg blij was met het wekelijkse praatje bij haar thuis, nu ze zelf nergens heen durfde. 
De meneer die niet naar de dagbesteding kon en samen met een vrijwilliger lange wandelingen maakte, zodat zijn vrouw even de handen vrij had.
Wij zijn onze studenten en vrijwilligers dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet!
 
 
In september staan de studenten van Curio en Avans weer voor u klaar
 
Om samen met u dat (huishoudelijke) klusje te doen waar u zonder extra hulp niet aan toekomt. Mogelijk wilt u er eens op uit en vindt het prettig om met iemand samen te gaan. Daarnaast geven onze studenten huiswerkbegeleiding aan kinderen in gezinnen met een niet-Nederlandstalige achtergrond.
Bent u mantelzorger, dan kunt u Route Ont-Moet vragen om de zorg tijdelijk van u over te nemen zodat u even een adempauze en de handen vrij heeft.
 
 
Wij komen op huisbezoek
 
Een van onze professionals komt bij u langs om samen met u te kijken wat uw vraag is en wat we voor u kunnen betekenen. Onze diensten worden uitgevoerd door studenten van Curio en Avans en onze eigen vrijwilligers. Zij worden begeleid door professionele medewerkers. Een dienst of klus duurt 1½ à 2 uur inclusief reistijd en kost € 6,- per keer. U heeft geen indicatie nodig voor deze service.
 
 
Route Ont-Moet – Prettig thuis, samen zoeken naar beter
 
Route Ont-Moet is een samenwerking van de zorginstellingen Raffy-Leystroom, Thebe en Careyn en we hebben onze landelijke partners Pro-Feel en Adsysco, die Route Ont-Moet ondersteunen. Ook het Gemeentelijk Werkgeversservicepunt is actief betrokken i.v.m. de leerwerkplekken die binnen Route Ont-Moet beschikbaar zijn. Met Zorg voor elkaar Breda is samenwerking op het gebied van mobiliteit middels de inzet van Automaatje.
 
Route Ont-Moet is er voor iedereen die prettig en veilig thuis wil blijven wonen en een extra handje of maatje nodig heeft voor een korte of langere periode. 
Het krachtige aan Route Ont-Moet is dat zowel u als de studenten er mee geholpen worden. U behoudt uw regie en zelfredzaamheid in de thuissituatie, de studenten krijgen de gelegenheid om zinvolle praktijkervaring op te doen als toekomstige zorgmedewerker of thuisbegeleider. Bij voorbaat dank dat u hen die kans biedt!
 
 
Heeft u een hulpvraag, laat het ons weten
 
U kunt gerust bellen voor meer informatie. Samen kijken we op welke manier wij u van dienst kunnen zijn.
Telnr.: 06 - 533 89 726
 
Het team van Route Ont-Moet is gehuisvest in het “Huis van de Buurt”, woonzorgcentrum De Leystroom, Lage Kant 60, Breda.