Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

Breda Binnenste Buiten

Boomkikker
Boomkikker
Het kan zijn dat je dit jaar vreemde snuiters met verrekijkers, schepnetten of loepjes in de weer ziet in de buurt. Schrik dan niet, want het zijn heel brave mensen die de natuur onderzoeken. Je kunt ze met name langs de beek de Molenleij aantreffen. Misschien wil je wel meedoen?
 
Dit jaar heeft de Bredase afdeling van de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, het initiatief genomen voor het project ‘Breda Binnenste Buiten’. “We willen onderzoeken welke planten en dieren er zoal in de directe omgeving voorkomen. Ook willen we inwoners meer voor de natuur in hun directe leefomgeving interesseren. Intussen is er al samenwerking ontstaan met IVN Mark&Donge en de West Brabantse Vogelwerkgroep. Ook de  Werkgroep Heusdenhouts Historie heeft belangstelling, zodat we ook de geschiedenis van het gebied erbij kunnen betrekken.
 
We gaan de hele gemeente en haar omgeving in een periode van vijf tot zeven  jaar onderzoeken. We gaan daarbij uit van de stroomgebieden van beken en beekjes die uiteindelijk in de Mark uitmonden. Voorbeelden zijn de Molenleij, de Bavelse Leij, de Aa of Weerijs en de Bijloop. Elk jaar kiezen we een ander gebied.
 
 
We starten dit jaar met het stroomgebied van de Molenleij. Niet alle bewoners van  Brabantpark en Heusdenhout weten dat er een beek door hun wijk loopt. In de omgeving van de Big Funnelman, de liggende figuur met trechter in zijn mond aan de A-27, komt deze beek Heusdenhout binnen. Via een parkachtig gebied stroomt de beek onder de Heerbaan door naar de Weilustlaan. Tussen de velden van de hockeyclub Push en die van de honk- en softbalvereniging  Jeka stroomt het water uiteindelijk in de vijver bij de Michaelkerk. Via een prachtige stroomversnelling, waarbij je je even in de Ardennen waant,  verlaat de beek het park. Vervolgens stroomt de Molenleij vrijwel rechtdoor in westelijke richting naar de singel. De uitmonding is naast het Florijn College, tegenover de Koepel.
 
Het grootste deel van het stroomgebied ligt buiten de bebouwde kom van Breda. Strikt genomen begint de Molenleij aan de voet van de Bavelse Berg. Hier stromen drie beken samen. De Dorstse Leij kun je naar het noorden volgen tot bij de Boswachterij Dorst, de Molenschotse Leij tot aan het Vliegveld Gilze-Rijen en de Gilzewouwerbeek voert je helemaal tot aan Gilze. Maar dan ben je wel zo’n 15 km verder.
 
 
Vanaf dit voorjaar gaan verschillende groepen met inventarisaties aan de slag, zoals planten, vogels, zoogdieren, amfibieën/vissen, vlinders/insecten en paddenstoelen. Er worden ook natuurwandelingen en een informatieavond georganiseerd. Eind van het jaar bekijken we wat de inspanningen  hebben opgeleverd. We vatten het dan samen in een mooi vormgegeven boekje over het gebied.
 
Heb je interesse? Je kunt elke dag de waarnemingen volgen op www.bredabibu.nl
Je kunt ook naar de informatieavond komen. Wil je meedoen, als onderzoeker, als fotograaf of in de organisatie? Neem dan contact op met info@bredabibu.nl
 
Informatieavond Molenleij
Op 21 april a.s. is er een informatieavond over de Molenleij in Grand Café de Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, 4817 CZ, Breda (tel. 076-5609040).  Het Pels Rijckenpark ligt tussen de Claudius Prinsenlaan en de hockeyvelden van Push. Achter sporthal De Scharen.
In een aantal korte presentaties komen de volgende onderwerpen aan de orde: Historie, Ruimtelijke Ontwikkeling,  Groenbeheer, Waterbeheer en Flora & Fauna. Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis.
 
Boomkikker
Dit grappige kikkertje was eind jaren tachtig bijna uitgestorven. Er zat nog een kleine populatie op de Vliegbasis Gilze-Rijen. De dichtstbijzijnde vindplaats was in de omgeving Udenhout, enkele bruggen te ver om elkaar gezellig te ontmoeten. De populatie dreigde door inteelt uit te sterven.
Inmiddels is er veel verbeterd. Er zijn met succes beestjes uitgezet in de omgeving Chaamse Beken en het Merkske. Het natuurpark Gilzewouwerbeek en het boomkikkerpad bij de golfbaan Toxandrië, zijn stapstenen. Gaan we ze daar zien, of beter: horen? 
 
Knolsteenbreek
Vroeger kwam deze sierlijke plant massaal voor in de vochtige hooilanden langs Brabantse beken. 
Nu tref je deze plant in geen enkel boerenweiland meer aan. In de jaren tachtig stonden er nog enkele verdwaalde exemplaren langs de Molenleij achter de Heerbaan, Heusdenhout. Bij de inrichting van de geluidswal begin jaren negentig is een gunstig milieu voor de soort gecreëerd.
Bij honderden kun je ze er nu in mei/juni zien bloeien. 
Niet plukken!