Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de bewoners in de wijk in de ruimste zin des woords. Hierbij zal het bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat voorop staan.

Destichting staat los van enige levensbeschouwing of politieke overtuiging

Werkwijze

  1. Het bevorderen van de belangen van de bewoners, waarbij de zelfwerkzaamheden van de bewoners voorop dient te staan
  2. Het ondersteunen en bevorderen van een goede samenwerking tussen verenigingen en groeperingen in de wijk
  3. Het verzamelen van informatie over het woon en leefklimaat in de wijk
  4. Het doorgeven van terzake gewichtige informatie aan de bewoners
  5. Het onderhouden van contacten met gemeentelijke en van belang zijnde instanties en instellingen
  6. Het zo goed mogelijk uitgeven van een wijkkrant en/of publicaties in daartoe geëigende bladen
  7. Het zo nodig aanwenden van alle andere middelen, die het doel van de stichting kunnen dienen