Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

Verslagje van het eerste jaar Wijkraad Brabantpark

Beste mensen van onze wijk Brabantpark,

 

Een verslagje van het eerste jaar dat wij werkzaam zijn als Wijkraad Brabantpark, dat wij graag met u willen delen. We zijn voortvarend gestart en hebben elkaar en de omgeving van onze wijk leren kennen. Ons georiënteerd op verschillende zaken die spelen in onze buurt, ook zijn we in gesprek gegaan met bewoners en zijn ondersteund door de wijkmanager van de Gemeente Breda. Dit alles was erg leerzaam, want zo vinden wij, het is belangrijk om op de hoogte te raken met alles wat bij ons in de buurt gaande is!

We hebben een conceptplan over vier onderdelen waarover we in taakverdeling aandacht willen vragen voor: 

1.Kamerbewoning: Zorg hebben voor de aantallen verhuur en bewoning van studenten in de straten, zodat er harmonie en contact is tussen buurt- en kamerbewoners. 

2. Groen in de wijk: Kleur en Fleur, zodat onze woonomgeving schoon is en dat allen zorg dragen voor begroeiing van gras en eventueel bloemengroei/ bloei.

3. Ontmoeten en Verbinden: Tussen bewoners; aandacht hebben voor elkaar, zodat we elkaar ontmoeten en kunnen helpen als dat nodig is!

4. Veiligheid; met elkaar; en hulp van onze Gemeente in handhaving en in contact en samenwerking met onze wijkagent; ervoor zorgen dat we prettig met elkaar samenleven in onze wijk! 

Het klinkt wellicht simpel, maar het is een streven van onze Wijkraad, om samen te komen tot goede samenwerking!

WIJ KUNNEN DIT NIET ALLEEN: daarom willen we u allen vragen, bent u het ook ééns met ons dat elkaar kennen én samen werken aan een ideaal, waar wij voor willen staan, het ook SAMEN kunnen bereiken……. 

Zou u willen meewerken aan een vriendelijke toegankelijke wijk??

Laat u ons dat dan weten via onze website: www.wijkraadbrabantpark.nl  

Nog één vraagje aan u: hebt u tijd en vooral zin om onze wijkraad te versterken, door ook zitting te nemen in onze raad?

Graag aanmelden bij mij; en ik zal u nader informeren!

Heel graag welkom!!

Mede namens Ruud van Dijck, Maurits Heuijmans en Alina Herder;

 

ANNY VAN BIJSTERVELDT    Tel. 076 565 67 12 

U kunt altijd een boodschap achterlaten bij geen gehoor, en ik bel u terug!