Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

De laatste stand van zaken over de flexwoningen


Omgevingsvergunning inmiddels goedgekeurd

De laatste stand van zaken over de flexwoningen


Omgevingsvergunning inmiddels goedgekeurdIn de juli-editie kwam uitgebreid het plan voor flexwoningen aan de Koraalstraat aan bod. We bezochten de bijeenkomst van de klankbordgroep om erachter te komen hoe zo’n proces nu werkt. Omdat we u de ontwikkelingen niet willen onthouden besteden we in deze editie weer aandacht aan dit onderwerp.

Het definitieve ontwerp is voor de zomervakantie in een aantal ontwerpbijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de wijk tot stand gekomen. Zoals op de tekening te zien is, is er erg veel aandacht besteed aan een natuurlijke inpassing van de woningen. De bestaande bomen blijven gespaard waardoor het groene karakter overeind blijft. Ook aan de straatzijde komt veel nieuwe beplanting te staan met vlinderstruiken en ligusterhagen en daarmee wordt het beeld van een stenen parkeerplaats voorkomen.
 
Op basis van het ontwerp is de afgelopen weken de omgevingsvergunning opgesteld, en op 4 september is die vergunning ook daadwerkelijk verleend. De verleende vergunning is op de site van AlleeWonen in te zien, via de volgende link www.alleewonen.nl/koraalstraat. Op het moment van schrijven loopt de bewaartermijn nog (tot 16 oktober), maar zodra u dit leest is die periode voorbij. De gemeente hoopt dat het uitgebreide ontwerpproces met een klankbordgroep tot draagvlak in de omgeving heeft geleid. Indien er geen bezwaar wordt aangetekend kunnen we in de volgende editie waarschijnlijk al melden dat de bouw volop bezig is.

Beheergroep
Zoals ook al in het vorige artikel is beschreven moet een beheergroep omwonenden/vertegenwoordigers uit de wijk de gelegenheid gaan bieden om zaken die spelen rondom de tijdelijke woningen, te bespreken met gemeente en verhuurder AlleeWonen. Op die manier willen ze er met elkaar voor zorgen dat de nieuwe bewoners in de wijk opgenomen worden. Voor de beheergroep zijn al een aantal aanmeldingen ontvangen, maar er is op dit moment, zonder er een grote praatgroep van te willen maken nog zeker plaats voor nieuwe deelnemers. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich opgeven bij dhr. Egon van Ineveld via  e.van.ineveld@breda.nl. Naar verwachting zal de eerste vergadering van de beheergroep eind november of begin december plaatsvinden.