Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

Wijktijgers gesignaleerd

U heeft al eerder kunnen lezen dat er Wijktijgers gesignaleerd zijn in Heusdenhout en Brabantpark. Wellicht bent u zelfs al geïnterviewd door zo’n jonge journalist in spé.
Maar wat zijn nou precies Wijktijgers en waar is het idee ontstaan?
 
Liesbeth Kerstens organiseert sinds 2005 in Peru  met haar stichting Asociación Pasa la Voz workshops voor kinderen die opgroeien onder moeilijke omstandigheden. De kinderen worden geleerd zelf actie te ondernemen om hun levensomstandigheden te verbeteren. Ze leren meer voor zichzelf en hun omgeving op te komen en actief onderdeel uit te maken van de maatschappij.
 
Ze doen praktische kennis op en onderzoeken thema’s die dicht bij hun belevingswereld liggen. Op deze manier ontwikkelen ze een kritische houding, leren een menig te vormen en zoeken zelf naar een oplossing voor problemen die ze in hun directe leefomgeving tegenkomen.
Hun creativiteit wordt gestimuleerd en hun zelfvertrouwen vergroot. Ze worden assertiever, extraverter en socialer. Ze gaan met meer vertrouwen de toekomst tegemoet.
 
In Nederland
In 2005 is in Nederland Stichting Hoedje van Papier opgericht om de activiteiten in Peru te ondersteunen. Wegens het enorme succes is vanaf 2007 ook in Rotterdam enthousiasme ontstaan voor de activiteiten van Hoedje van Papier. In veel wijken in Rotterdam, met name aandachtswijken,  is het leven voor sommige kinderen en jongeren niet altijd even makkelijk. De methodieken uit Peru zijn ook hier waardevol om in te zetten.
Kinderen uit aandachtswijken hebben minder kansen om zich te ontwikkelen dan leeftijdsgenootjes die onder andere omstandigheden opgroeien. Maar dat maakt hen nog niet tot hulpeloze kinderen, aldus Hoedje van Papier.
 
Wijktijgers in Breda
In september zijn in Breda acht Wijktijgerworkshops geschreven journalistiek gestart, een samenwerkingsverband tussen Hoedje van Papier en Surplus Welzijn. De keuze is gemaakt voor de wijken Heusdenhout, Brabantpark en Haagse Beemden, om ook hier kinderen de kans te geven kennis te maken met geschreven journalistiek. Begeleid door een vakkracht moesten de kinderen in zes weken tijd een heus magazine maken. 
 
Samen bedenken ze een thema, de onderwerpen die ze aan de orde willen laten komen, de bedrijven of organisaties die ze willen bezoeken. Als de keuzes gemaakt zijn, gaan de kinderen vragen bedenken. Vragen voor een straatinterview en vragen voor het bedrijf dat ze willen bezoeken. Informatie wordt gezocht op internet en zelf bellen ze het bedrijf op om een afspraak te regelen. Spannend! Maar wat leuk! En wat reageert iedereen enthousiast.
Gewapend met perspas, blocnote en pen zwermen de Wijktijgers uit. Eerst de straat op om voorbijgangers iets te vragen, later naar een bedrijf. Zelf werken ze alle artikeltjes uit tot een leuk geheel.
En dan is het wachten geblazen tot het magazine, met hun eigen teksten en foto’s, klaar is. Een compilatie van wat deze Wijktijgers gedaan hebben kunt u in de decembereditie van Heusdenhout Nieuws en Brabantpark Nieuws terugvinden.
 
Kinderpersbureau
De Wijktijgerworkshop duurt zes weken. Daarna kunnen de kinderen die het leuk vinden doorstromen naar het Wijktijgerpersbureau, elke dinsdagmiddag van 15.30-17.00u in de Elandstraat 10. Hier kunnen ze nog meer dingen uit de wijk onderzoeken en ook werken aan opdrachten uit de wijk. Regelmatig zullen er stukjes gepubliceerd worden in Heusdenhout Nieuws en Brabantpark Nieuws.