Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

MEEdoen met de maatschappij

MEEdoen met de maatschappij
Een baan hebben, een huis hebben en behouden, een fijne vriendenkring: ‘participeren in de maatschappij’ zoals dat heet, is niet voor iedereen even makkelijk of vanzelfsprekend. Een van de organisaties in Breda die mensen die het moeilijk hebben wilt helpen, is MEE West-Brabant, gevestigd aan de Heerbaan op het randje van onze wijk. Ik sprak met Evelien Sanders, consulent in opleiding, en bezocht Participeer MEE. Dat is een wekelijkse, laagdrempelige bijeenkomst voor mensen met een arbeidsbeperking die op zoek zijn naar passend werk.

Het gebouw aan de Heerbaan valt van buiten niet zo op, maar is binnen helder en vrolijk ingericht. De bijeenkomsten van Participeer MEE worden in dit gebouw gehouden, in een ruimte waar voor iedereen een computer beschikbaar is.

Wat doet MEE?
MEE West-Brabant wilt kwetsbare mensen helpen op alle levensgebieden, in alle levensfasen. MEE West-Brabant is er voor mensen met een beperking en hun omgeving. Zij bieden ondersteuning aan volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. Ook ondersteunen zij mensen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz). Echter, iedereen kan aankloppen bij MEE en er is geen verwijzing of indicatie voor nodig.

De diensten die MEE aanbiedt zijn net zo breed als de doelgroep. Evelien: ‘We helpen op alle gebieden waar je vast kán lopen, bijvoorbeeld: wonen, werk, financiën en sociaal netwerk. Daarin proberen we mensen door te verwijzen of kortdurende begeleiding te geven van een paar maanden, soms langer. De kracht van MEE is dat we veel collectief aanbieden en dat onze dienstverlening laagdrempelig is.’

Onderscheid MEE
Er zijn natuurlijk meer organisaties waar kwetsbare mensen mee in aanraking komen, zoals de Gemeente Breda. Wat is dan het verschil tussen andere organisaties en MEE? ‘Wij zijn vrijblijvend en staan echt naast klanten, zoals bij de Participeer MEE bijeenkomsten die iedere donderdagochtend georganiseerd worden. Deze bijeenkomsten zijn vrijblijvend: iemand hoeft zich niet aan/af te melden. Voor ons is het elke week een verrassing wie er komt. Dat is hoe wij ons onderscheiden,’ vertelt Evelien. ‘Je ziet hierdoor veel verschillende mensen met elkaar in contact komen, wat zorgt voor een interessante dynamiek. Mensen blijven vervolgens komen juist omdát het hun eigen keuze en verantwoordelijkheid is. We zien dat mensen het prettig vinden dat we uitgaan van hun eigen kracht en dat ze zelf de regie hebben.’

Het uiteindelijke doel van MEE is dat cliënten zo zelfstandig mogelijk zijn en MEE of andere professionals niet meer nodig hebben in het vinden van passend werk. Ze weten nu wat ze willen, wat ze kunnen, wat ze nodig hebben en hoe ze dit kunnen communiceren naar instanties en werkgevers. Ze zijn regelvaardiger, waardoor zij zich minder afhankelijk voelen van instanties. Ook gaan ze niet meer uit angst hun klachten vergroten, omdat ze bang zijn iets te moeten. Ze hebben het idee dat zij zelf invloed hebben op wat voor soort baan ze krijgen en of ze de juiste begeleiding krijgen.

“Als je met een beperking leeft is het van belang dat je assertief bent in een wereld waarin veel van mensen verlangd wordt. Ook is het belangrijk dat je jezelf niet minderwaardig voelt en maakt. Erkennen dat dit net zo belangrijk is als het maken van een goed cv, is de kracht van Participeer MEE. Wij faciliteren, de deelnemers doen de rest.”

Participeer MEE
Ik ben ook nog even aangeschoven bij Participeer MEE. Dat loopt iets meer dan een jaar en begint volgens Evelien nu echt op stoom te komen. ‘We hebben reguliere bijeenkomsten, bijeenkomsten waarbij we gastsprekers uitnodigen en we geven regelmatig workshops. Workshops gaan bijvoorbeeld over het maken van een modern cv en motivatiebrief, het profileren op LinkedIn of wat iemand allemaal met social media kan bereiken.’ Doordat deelnemers vaak vergelijkbare ervaringen hebben, kunnen ze ervaringen en kennis met elkaar uitwisselen. Iedereen kan aanschuiven, er is geen verwijzing of indicatie voor nodig. ‘Wel proberen we altijd om eerst even een kort 1-op-1 gesprek te plannen.’ In zo’n gesprek wordt gekeken naar wat iemand wil en kan waardoor men meteen in de groep aan de slag kan.

Tot slot vraag ik of er cliënten zijn waar Evelien heel trots op is. Iedereen eigenlijk. In het bijzonder een man met HBO-opleiding en dertig jaar werkervaring, die na hersenletsel weer volledig opnieuw moest beginnen. Met ondersteuning van MEE komt hij er nu achter wat hij wel en niet kan en is ambassadeur geweest om werkgevers te laten zien welk verschil zij kunnen maken door iemand een kans te geven.

Levendige discussies
Als ik weer terugkom bij de Participeer MEE bijeenkomst is er een levendige discussie gaande over de druk die mensen voelen als ze van vrijwilligerswerk naar betaald werk overstappen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Manou van MEE begeleidt en stelt af en toe vragen maar de deelnemers gaan vooral met elkaar in gesprek. Vervolgens is de beurt aan de twee gastsprekers van deze keer. Geen PowerPointpresentatie terwijl de gastsprekers voor de groep staan; ze schuiven gewoon aan in de kring. Iedereen luistert aandachtig terwijl ze vertellen over de Participatiewet en wat dit betekent voor bedrijven. De conclusie is dat bedrijven vaak wel willen, maar niet weten hoe ze mensen met een beperking moeten begeleiden of vinden. En hoe ga je daar dan mee om, zowel als bedrijf als iemand met een beperking? Dat is een van de vragen die de deelnemers voor en met elkaar proberen te beantwoorden.

Hiervoor gebruiken deelnemers bijvoorbeeld het simpele document ‘Mijn Profiel’, om erachter te komen wat ze willen, kunnen en vooral, wat ze nodig hebben. Dat is volgens MEE voor de werkgever prettig, want dan weet hij wat hij kan verwachten en of hij dat kan realiseren binnen zijn organisatie. “Wij gaan er vanuit dat als iemand goed op zijn plek zit, dat er nauwelijks of niet meer sprake hoeft te zijn van een beperking,” is hoe Evelien het samenvat.

Kader: Contact met MEE
Participeer MEE is iedere donderdagochtend in het pand aan de Heerbaan 100. Inloop vanaf half 10, start om 10 uur. Iedereen is welkom. Eerste keer? Dan kunt u een afspraak maken met MEE West-Brabant voor een kort kennismakingsgesprek, waarin samen wordt gekeken naar wat u wilt en kunt. Bel 076 522 3090 of email info@meewestbrabant.nl. Voor andere vragen kunt u ook op die manier contact opnemen met MEE.