Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

De Trein Rijdt

Onlangs heeft Verpleeg- en Verzorgingshuis de Leystroom de eerste ‘paal’ in de grond geslagen van de nieuwbouw aan de Lage Kant. Dit is het begin van een kettingreactie van nieuwbouw, herbouw en verhuizingen die grote gevolgen voor de wijk gaat hebben. Dit artikel gidst u door het traject van het treintje dat de komende jaren door de wijk gaat rijden. Wat gaat er gebeuren? Wanneer? En wat betekent het voor de wijk en voor u?
 
 
NHTV
Al sinds de jaren 90 is NHTV in de wijk gevestigd. Het gebouw dat aan de Mgr. Hopmansstraat verrees is gebouwd in een tijd dat de hogeschool nog geen 2000 studenten had. Door de enorme groei van het aantal opleidingen is ook het aantal studenten gegroeid tot ruim 7000. Deze studenten én de 700 medewerkers zijn momenteel verspreid over vier locaties binnen Breda. De locatie aan de Mgr. Hopmanstraat is de grootste met ongeveer de helft van de studenten. Studenten hotelmanagement studeren aan de Sibeliuslaan. Verder is het oude gebouw van Euretco, evenals het oude UWV kantoor, tijdelijk in gebruik genomen als onderwijslocatie. Een situatie die NHTV graag anders zou zien.
 
 
Klooster Maria Mater Dei
Het klooster Maria Mater Dei, het moederhuis van de congregatie Alles voor Allen, is in 1952 gebouwd aan de Mgr. Hopmanstraat en daarna in de jaren 80 nog verbouwd. Het klooster is oorspronkelijk gebouwd om ongeveer 250 bewoners te huisvesten. Op dit moment wonen er nog zo’n 30 tot 40 zusters. Omdat de laatste jaren het aantal kloosterlingen terugloopt is het enorme gebouw niet meer geschikt voor de zusters. Het is te groot en daarnaast vormen de onderhoudskosten van het monumentale pand een probleem. Er zijn daarom al een aantal jaren onderhandelingen gaande over welke partij uiteindelijk het klooster zal overnemen en wat daarna het doel van het pand wordt.


De Leystroom
Een andere belangrijke speler in dit verhaal is Stichting De Leystroom. De Leystroom biedt verschillende soorten zorg aan ouderen, van thuiszorg tot intramurale zorg (intensieve zorg “binnen de muren” van het verpleeghuis). Het huidige gebouw van de Leystroom is gevestigd aan de Brabantlaan en is ooit door de zusters gebouwd als kloosterbejaardenoord op het eigen terrein. De Leystroom is later losgekoppeld van de congregatie en huurt als zelfstandige stichting het gebouw nu van de zusters. 
De stichting was op zoek naar een nieuw pand voor vernieuwing en uitbreiding van de verouderde locatie. In de media werd een paar jaar geleden bericht dat de Leystroom daarom in gesprek was met de congregatie Alles voor Allen over het overnemen van het klooster. Deze plannen bleken uiteindelijk niet haalbaar en er kwam een beter alternatief.
 
 
WonenBreburg
WonenBreburg had op de Lage Kant een aantal sterk verouderde flats staan. Deze moesten gesloopt worden, waarna er iets nieuws voor in de plaats moest gaan komen. De toenmalige directeur van WonenBreburg, Ton Streppel, kwam met het idee om de Leystroom naar de Lage Kant te verhuizen. De zusters zouden dan terecht kunnen in het oude pand van de Leystroom, waardoor het klooster zou vrijkomen. De NHTV, die ook al langer geïnteresseerd was in het klooster, zou dit dan kunnen overnemen. En zo onstond het idee van het ‘treintje’. 
 
 
 
Wat gaat er nu gebeuren?
 
Nieuwbouw: de Leystroom
De nieuwbouw aan de Lage Kant is in november van start gegaan. Naar verwachting is begin 2017 het nieuwe pand volledig klaar. Ruud Molenaar, de directeur-bestuurder, heeft een aantal hoofdpunten van het nieuwe gebouw toegelicht. Ten eerste zullen de “grondvormen” van de nieuwe gebouwen grotendeels overeenkomen met de gesloopte portiekflats om het geheel weids te houden. Er worden ook zoveel mogelijk bomen gespaard om aan te sluiten bij het groene karakter van de wijk. Ten slotte is gekozen voor een “open” ontwerp, met lage gebouwen en veel mogelijkheden om van buiten naar binnen te kijken en andersom. Ruud Molenaar: “Nu zijn we heel erg aan het klooster verbonden en afgezonderd. Dat zal op de nieuwe locatie anders zijn. We willen wel Franciscaans zijn, maar dan wel in een modern jasje.”
 
“Verder willen we door toevoeging van een buurthuis veel meer verbinding met de wijk krijgen.
Dit buurthuis is toegankelijk voor alle wijkbewoners, dus ook voor bewoners die geen zorg via de Leystroom afnemen.” Het buurthuis en de multifunctionele ruimte komen aan de straatkant te liggen, zodat zowel wijkbewoners als bewoners van de Leystroom er makkelijk naar toe kunnen maar de functies van buurthuis en zorg elkaar niet bijten. “We willen ervoor zorgen dat er iets te doen is. Reuring bevordert de gezondheid en helpt mensen gelukkiger ouder te worden. Maar mensen moeten daarvoor altijd kunnen kiezen, het moet ze niet opgedrongen worden.”
 
De nieuwbouw gaat ruimte bieden aan 66 cliënten die intramurale zorg nodig hebben. Er komen ook twee appartementen speciaal voor echtparen waarvan één partner dementerend is en verpleeghuiszorg nodig heeft. Op deze manier kunnen de dementerende en niet-dementerende partner bij elkaar blijven wonen terwijl zij allebei de zorg krijgen die nodig is.

De Leystroom blijft kiezen voor kleinschaligheid en vanaf nu dus midden in de wijk. “Mensen moeten zelf individuele keuzes kunnen maken waar partner, vader of moeder het beste kan verblijven. Maar we hopen door onze filosofie op een natuurlijke wijze de logische keus te zijn voor bewoners van Brabantpark en Heusdenhout.”
 
Verbouwing: Leystroom wordt Klooster
Zodra de Leystroom klaar is met de nieuwbouw en de ouderen die nu in de Leystroom wonen zijn verhuisd naar de Lage Kant is het de beurt aan de zusters van de Congregatie om verf en kwast ter hand te (laten) nemen. Na een korte renovatie kunnen ze naar verwachting al in de eerste helft van 2017 naar hun nieuwe klooster verhuizen, het pand waar momenteel de Leystroom gevestigd is. 
 
Nieuwbouw: NHTV
De partij die gaat bepalen of de trein ook daadwerkelijk op tijd aankomt is NHTV. 
Zij wil namelijk al haar opleidingen samenvoegen op één locatie. Alle studenten komen dan bij elkaar te zitten op deze locatie midden in onze wijk. De campus zoals het gebied is genoemd omhelst het terrein van de huidige NHTV én het klooster Maria Mater Dei. NHTV zal pas aan de verbouwing van het klooster beginnen als de zusters definitief verhuisd zijn. Dit is daarom de laatste fase van het traject en start naar verwachting rond mei 2017. NHTV heeft dan circa twee jaar nodig om het klooster te verbouwen én het hoofdgebouw aan de Mgr. Hopmansstraat te renoveren opdat het als één grote onderwijslocatie kan functioneren. Omdat het klooster een monumentenstatus heeft mag de buitenkant niet veranderd worden. Het klooster zal er daarom op wat kleine aanpassingen na hetzelfde uit blijven zien. NHTV heeft een plan bedacht waarin de omgeving tot een groene parkachtige structuur wordt omgetoverd en de huidige Hopmansstraat autoluw wordt gemaakt. Achter het huidige klooster komen naar verwachting parkeerplekken. De gebouwen blijven feitelijk los van elkaar, maar door een uitgebalanceerde landschapsarchitectuur willen ze het geheel verbinden. In het voorjaar van 2016 zal het definitieve ontwerp klaar zijn. 
Deze nieuwbouw heeft tot gevolg dat er twee keer zoveel Naar verwachting zal dit gevolgen hebben voor onder andere het busvervoer en de parkeergelegenheid. NHTV belooft hier samen met de wijk goed over na te denken om alles in goede banen te begeleiden. 
 
Opvolging
Brabantpark Nieuws zal de komende jaren uitgebreid aandacht besteden aan dit traject om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.