Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

Jaap van Gurp

Jaap van Gurp is school-CJG-er voor CJG Breda (Centrum Jeugd en Gezin), wijkteam zuidoost . CJG Breda ondersteunt ouders en jeugd bij opvoed- en opgroeivraagstukken. Als hulpverlener werkt hij op een hedendaagse manier met deze vraagstukken waarbij het doel is ouders zoveel mogelijk vanuit eigen kracht zaken zelf op te laten pakken. Preventie speelt daarin een belangrijke rol. In het kader van de themaweek over gezonde voeding stelden we hem enkele vragen.

Er zijn steeds meer kinderen met overgewicht.
Hoe verklaar je dat?

“Daar zijn verschillende oorzaken voor te vinden. De beschikbaarheid van (ongezond) voedsel is er één van. Maar een belangrijke oorzaak is dat kinderen hun ouders als voorbeeld zien. Het eetgedrag nemen ze over. Als ouders veel eten is dat voor kinderen ook normaal. Naast dit verschijnsel zien we ook veel kinderen eten uit verveling of aangezet door emotionele motieven. Ook het gebrek aan aandacht kan een oorzaak zijn.
Als een kind flinke porties eet, is daar natuurlijk niet zoveel mis mee als er ook de bijbehorende portie beweging tegenover staat. Het klinkt oubollig maar vroeger bestond er geen tijdverdrijf in de vorm van TV, iPad of X-box. Kinderen speelden buiten of waren op een andere manier actief in hun spel. Dat is veranderd en we merken dat er steeds meer een tekort is aan lichaamsbeweging. Ernstig overgewicht is bijna altijd een gevolg van een combinatie tussen de genoemde factoren. Waar beweging vroeger standaard in ons leefpatroon voorkwam, moeten we het nu meer zelf opzoeken.“

Hoe kan ik daar als ouder op inspelen?

“Alles begint met zelf het goede voorbeeld geven. Ga als ouder bewust met voeding om. Niet alleen door gezonde keuzes te maken in de supermarkt, maar ook door slechte gewoontes zoals het snacken uit een grote zak chips zelf ook af te schaffen. Neem eens een appel als tussendoortje en drink water in plaats van frisdrank. Het onlangs geopende waterpunt aan de Epelenberg wordt inmiddels regelmatig door jongeren gebruikt om een flesje water te vullen, het bewijs dat water drinken ook gewoon hip kan zijn.

Ook op het gebied van bewegen kunt u als ouder een voorbeeld geven. Hier geldt eveneens dat het vaak in kleine gewoontes kan zitten. Loop eens naar het plein voor dat kleine boodschapje, fiets samen naar school of neem eens de trap in plaats van de lift. Voldoende bewegen kan al door iedere dag kleine dingen in het leefpatroon te veranderen.
En heeft u als ouder ook last van overgewicht? Pak het probleem dan samen met uw kind aan. Samen sporten is niet alleen gezond, maar ook nog eens heel leuk. Uw kind zal u er later aan herinneren…In positieve zin welteverstaan.”


Wat als afvallen niet lukt, waar kan ik dan terecht?

“Het CJG kan een eerste hulp zijn. In een persoonlijk gesprek kunnen we u tips aanreiken om verder te komen. Eventueel kunnen we in bepaalde situaties ook een coach inschakelen die u en uw kind begeleidt. Maar kijk ook eens om u heen.
U kent vast wel iemand die u kan inspireren om de strijd tegen overgewicht aan te gaan. Neem een voorbeeld aan de jongens op pagina 4/5. Ook op internet is veel informatie te vinden, de website van cjgbreda.nl bevat handige tips en links. Verder zijn ook de huisarts en de diëtist heel goed in staat u verder te helpen.
Begin in ieder geval tijdig met het signaleren van overgewicht zodat het niet escaleert. Een hulpvraag moet een vraag blijven en geen probleem worden. Want dan is het vaak al te laat.
Wees u er van bewust dat overgewicht niet alleen ongezond is, maar het ook een negatieve invloed heeft op het zelfvertrouwen. Kinderen vallen makkelijker ten prooi aan pesterijen. Oneerlijk, maar ook dat is de wereld waarin uw kind opgroeit. Voorkomen is beter dan genezen en waar hulp nodig is kan het CJG deze zeker bieden.”