Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

Molenstaete een warm thuis voor de wijk

De tijd dat we mensen met een verstandelijke beperking in een afgelegen “dorp” plaatsten, ouderen met dementie in een blokkendoos omheind met hoge hekken lieten wonen of tbc-patiënten naar een sanatorium stuurden ligt zo langzamerhand achter ons. En dat weten ze maar al te goed bij de Breedonk, locatie Molenstaete gelegen aan het Pels Rijckenpark. Traditionele zorginstellingen hebben hun langste tijd gehad en daar spelen ze bij de Molenstaete uitstekend op in.
 
Het terrein van de Molenstaete ligt weliswaar een beetje in het groen verscholen tussen de bedrijven aan de Claudius Prinsenlaan en De Scharen, maar daar houdt verder ieder vergelijk met voorgaande op. 
Het terrein herbergt diverse zorgconcepten. De zorginstelling zelf is gespecialiseerd in mensen met dementie die genormaliseerd kleinschalig wonen. In kleine woonvormen wordt zoveel mogelijk het vertrouwde leven van alledag voor en door bewoners beleefd. 
Naast de twaalf zorgwoningen, waar 72 dementerende ouderen iedere dag weer de aandacht krijgen die ze verdienen is er in deze fijne omgeving ook ruimte gemaakt voor mensen die willen kunnen vertrouwen op zorg, maar het nog niet direct nodig hebben. De huur- en koopappartementen bieden de rust en privacy van een eigen woning en tevens het vertrouwen dat zorg altijd dichtbij kan zijn. Naast de voorzieningen van de Molenstaete heeft ook Stichting de Breedeley aan het Pels Rijckenpark haar thuis. Dit initiatief van ouders van jong-volwassenen met een licht verstandelijke beperking maakt het juist door de samenwerking met de Breedonk voor acht bewoners mogelijk om relatief zelfstandig te wonen en alleen gebruik te hoeven maken van zorg als dat nodig is.
 
Niet alleen als we kijken naar de manier van wonen die erin voorziet dat mensen zo lang mogelijk in een kleinschalige, vertrouwde omgeving oud kunnen worden, is de Molenstaete anders dan andere. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het gastvrijheidprincipe is bijzonder voor onze wijk. De kantine of gaarkeuken is vervangen door een grand café / restaurant. En de aula is allang niet meer het suffe zaaltje waar alleen gebingood wordt door bewoners. Voorzien van al het hedendaags comfort en met bekwame medewerkers aan het roer die gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan, ben je al snel vergeten wat er ooit in dit soort organisaties gebruikelijk was.
 
In Grand Café de Koffiemolen staat ontmoeten centraal, een plek in de wijk waar het bol staat van de activiteiten en het een komen en gaan is van mensen. Een dorpsplein waar voortdurend iets te doen is, is een passend vergelijk. En dan hebben we het niet alleen over de bewoners van het Pels Rijckenpark, maar ook bijvoorbeeld studenten die er van een betaalbare maaltijd komen genieten of ondernemers die er een symposium organiseren vinden er hun thuis. Verenigingen en hobbyclubs maken het tot hun honk en zelfs Sinterklaas weet de weg naar De Koffiemolen te vinden voor het grote Sinterklaasfeest. Mensen thuis laten voelen en verbinden, dat is wat er in het DNA van Molenstaete verweven zit en dat merk je in alles.
 
Wat dat betreft is het maar goed dat tijden veranderen en er op een positieve manier met enthousiaste mensen invulling wordt gegeven aan zorgconcepten anno nu. 
 
WZC de Breedonk
locatie Molenstaete
Pels Rijckenpark 1
4817 CZ  Breda
T: 076 - 565 42 50